Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Ontdekken / Publicaties / Tijdschrift Erfgoed Brussel / Het Hotel Dewez

Het Hotel Dewez

Het Hotel Dewez

Het Dossier Erfgoed Brussel n° 005 is gewijd aan Hotel Dewez in de Lakensestraat 73-75 in Brussel.

Dit jarenlang verwaarloosde gebouw, dat bij het grote publiek nauwelijks bekend was, is na een grondige restauratie herboren en herbergt nu het Belgisch Museum van Vrijmetselarij.

Er lag twintig jaar tussen de aanvankelijke beschermingsprocedure en de uiteindelijke herbestemming van dit opmerkelijke erfgoedgeheel van het eind van de 18de eeuw.

Als inleiding vroegen we naar de indrukken van de opdrachtgever en de bouwmeester, de belangrijkste partners in het conserveringsproces. Zij waren de initiatiefnemers en drijvende krachten achter het project.

Daarna wordt het huis gesitueerd binnen de lange carrière van Laurent-Benoît Dewez op het einde van de 18 de eeuw in onze streken. Vervolgens getuigen de verslagen van een breed interdisciplinair panel van specialisten, dat aan de restauratie meewerkte onder leiding van de verantwoordelijke architect, van de Diversiteit van erfgoed dat in Hôtel Dewez werd getroffen.

Het onderzoek dat in Hôtel Dewez werd gedaan, liet tevens toe om het corpus van gegevens en competenties te  verrijken, wat nuttig zal zijn voor het onderzoek en de restauratie van andere gebouwen die deel uitmaken van het erfgoed van Brussel en elders. Uit deze inhoudsopgave blijkt ook de vruchtbare samenwerking die de Directie Monumenten en Landschappen in de loop van deze twintig jaar heeft opgebouwd met kwalitatief hoogstaande wetenschappelijke partners. Enerzijds is dat het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, en dan vooral de Dienst voor onderzoek naar afwerkingen van historische gebouwen, die zich heeft gewijd aan de analyse en de wedersamenstelling van de decoratieve afwerking van de interieurs van Hôtel Dewez. Dit werk heeft eveneens geleid tot de samenstelling van een Inventaris van het behangpapier in het Brussels Gewest, een veelbelovend gemeenschappelijk project op lange termijn, waarmee het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de spits staat van het Europese onderzoek op dit gebied.

Anderzijds zijn dat de koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, en dan vooral het departement Nationale Archeologie, waarmee binnen de Directie Monumenten en Landschappen Het Archeologisch Laboratorium in Brussel werd opgericht. Het onderzoek dat in Hôtel Dewez werd gedaan en de globale bijdrage die door de archeologie van de architectuur werd geleverd, hebben toegelaten een chronologie van alle verbouwingen op te stellen en de herinnering te bewaren aan de elementen die in de loop van de restauratie moesten verdwijnen.

Ter aanvulling worden in dit nummer enkele andere beschermings-en restauratiedossiers en acties voor de promotie van het erfgoed belicht.

Collectie

Tijdschrift Erfgoed Brussel

Nr. 5

Jaar

2012

Isbn-nummer

978-2-93045-786-4

Aantal pagina's

127

Aanbevolen prijs

10,00