Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Ontdekken / Publicaties / Tijdschrift Erfgoed Brussel / Het erfgoed schrijft onze geschiedenis

Het erfgoed schrijft onze geschiedenis

Extra nummer

Het erfgoed schrijft onze geschiedenis

Ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van de ordonnantie van 4 maart 1993 inzake het behoud van het onroerend erfgoed in Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de Directie Monumenten en Landschappen het initiatief genomen om een speciale editie van het tijdschrift Erfgoed Brussel te wijden aan het erfgoed van het Brussels Gewest in zijn geheel.

Onder  leiding van een uitgebreid redactiecomité hebben veertien gespecialiseerde auteurs – kunsthistorici, historici, archeologen, botanici en landbouwingenieurs – de uitdaging aanvaard om op enkele bladzijden een synthese te schetsen van de geschiedenis van de productie van erfgoed in Brussel. Hiertoe heeft het Gewest een beroep gedaan op haar fotografen en heeft de iconografische fondsen van het Documentatiecentrum van het Bestuur van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting. Hierdoor werd de integratie van het erfgoed in het stedelijk landschap in de verf gezet.

Dit deel van de geschiedenis van Brussel, weergegeven aan de hand zijn architecturaal erfgoed, is in sprong tot de 20ste eeuw. Een bijkomend zesde deel is diachronisch opgevat en is gewijd aan de  nijverheid en aan ruimtelijke ontwikkelingen die hun stempel hebben gedrukt op het gewestelijke landschap.

De meeste monumenten, landschappen, gehelen en archeologische sites die hierna aan bod komen, genieten in dat opzicht nu al een wettelijke bescherming. Het ‘Register van het beschermd erfgoed‘ kan worden geraadpleegd op de website: erfgoed.brussels
Andere zullen daarvoor prioritair in aanmerking komen tijdens de komende beschermingscampagnes. Nog andere zijn opgenomen in de ‘Inventaris van het bouwkundig erfgoed‘, die ook online toegankelijk is op www.irismonument.be

Deze publicatie is een onderdeel van het algemeen proces van erfgoedbehoud. De sensibilisering van het publiek, en in het bijzonder de inwoners van Brussel, is immers een onmisbaar instrument.
De trouw van de honderden abonnees van dit tijdschrift is de mooiste blijk van dank voor het intensieve werk van het redactieteam.

Collectie

Tijdschrift Erfgoed Brussel

Nr. Extra nummer 2013

Jaar

2013

Isbn-nummer

978-2-93045-794-9

Aantal pagina's

260

Aanbevolen prijs

25,00