Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Doen / In de praktijk / Niet gevrijwaard klein erfgoed restaureren

Niet gevrijwaard klein erfgoed restaureren

Overzicht van de procedure

Het Gewest heeft een subsidie in het leven geroepen om eigenaars te helpen bij de restauratie van klein erfgoed van een niet-gevrijwaard goed dat het karakter van het gebouw of de buurt versterkt.

Bomen die in de wettelijke inventaris zijn opgenomen, zullen binnenkort ook in aanmerking komen voor "klein erfgoed"-subsidies voor het behoud ervan (zodra de door de regering goedgekeurde lijst van de wettelijke inventaris van merkwaardige bomen in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd).

Een aanvraag indienen

De aanvrager vult het formulier voor subsidie klein erfgoed in.
Bij de aanvraag wordt een gedateerde foto gevoegd van de gevel en een close-up van het te restaureren element, alsook een offerte voor de werken. Deze offerte moet gedetailleerde beschrijvingen en ramingen per post omvatten, en specificaties aangaande de voorgestelde materialen en technieken.

De Directie Cultureel Erfgoed gaat na of de aanvraag ontvankelijk is. Vervolgens beoordeelt de Directie de voorgestelde restauratietechnieken die een optimaal behoud van het te restaureren element moeten verzekeren.

Binnen de 2 maanden na de verzending van het bericht van ontvangst van het volledige dossier wordt de aanvrager op de hoogte gebracht van de beslissing. Indien het dossier ontvankelijk werd verklaard, moet de aanvrager de werken binnen de 18 maanden uitvoeren.

Uitkering van de subsidie gebeurt op basis van de facturen en betalingsbewijzen met betrekking tot de werken. Deze documenten worden binnen één jaar na voltooiing van de werken overgelegd aan de Directie Cultureel Erfgoed. Men dient een foto van het gerestaureerde element bij te voegen. De premie die wordt overgemaakt, kan het initieel geraamde bedrag niet overschrijden.