Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Ontdekken / Publicaties / Reeksen over archeologie / Een vitrine voor de archeologie

Een vitrine voor de archeologie

  Titel Collectie Nr./Jaar Auteur(s) Ondertitel Hoofdtekst Jaar Nr wettelijk depot Isbn-nummer Aantal pagina's Aanbevolen prijs Link pdf Link e-book
Uit andere oorden Uit andere oorden Een vitrine voor de archeologie 2018

De mens heeft altijd eerst lokale of regionale materialen gebruikt om zich te voeden, zijn woning te bouwen of tal van voorwerpen te maken. Sinds de prehistorie vinden uitwisselingen en verplaatsingen over steeds grotere afstanden plaats om in verschillende behoeften te kunnen voorzien (grondstoffen, voedsel...). Vanaf de 15de eeuw hebben de Grote Ontdekkingen en de verkenning van de Aarde dit proces alleen maar versneld en geglobaliseerd. Op basis van een reeks archeologische vondsten op het Brusselse grondgebied kunnen de diverse regio’s van de wereld in kaart worden gebracht die op de een of andere wijze een invloed hebben gehad op de consumptiegewoonten, de productieprocessen en bouwtechnieken. Een verhaal van vertrekken en terugkeren, handelsbetrekkingen, uitwisselingen en ontleningen. Er werden bijna onophoudelijk nieuwe materiële elementen aangevoerd die hebben bijgedragen tot de evolutie van ons dagelijks leven. Deze grote diversiteit aan archeologische vondsten toont aan dat Brussel altijd een kruispunt is geweest, een stad en een regio waar lokale of regionale productie nauw verweven is met de inbreng … van elders.

2018 2 Gratis 1
Onder het Fontainaspark Onder het Fontainaspark Een vitrine voor de archeologie 2019

Urban.brussels had in het Fontainaspark, in het kader van de heraanleg van het park en een reeks door de Stad Brussel geplande nieuwe gebouwen, preventieve archeologische opgravingen voorzien in een deel van deze groene ruimte die vlak bij het Fontainasplein ligt en begrensd wordt door de Zespenningenstraat, de Anderlechtstraat, de Rapenstraat en de Van Arteveldestraat. Deze opgravingen werden tussen januari 2016 en juli 2017 uitgevoerd door de vzw Recherches et Prospections archéologiques. Ze sloten een eerste fase af van archeologisch onderzoek dat in hetzelfde park gerealiseerd werd in 2011, ter hoogte van de Baardgang. Hierdoor kon de geschiedenis van de wijk gereconstrueerd worden vanaf de Middeleeuwen tot vandaag. Kenmerkend is een geleidelijke evolutie van het grondgebruik waarbij de oorspronkelijke landbouwactiviteit moest wijken voor een toenemende verstedelijking in de loop van de eeuwen tot de bestaande bebouwing in de jaren 1990 werd gesloopt voor de aanleg van een openbaar park. Een aanzienlijke hoeveelheid archeologische voorwerpen is eveneens aan het licht gebracht (13de tot 20ste eeuw).

2019 2 Gratis 1