Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Ontdekken / Publicaties / Reeksen over archeologie / Een vitrine voor de archeologie / Onder het Fontainaspark

Onder het Fontainaspark

Onder het Fontainaspark

Urban.brussels had in het Fontainaspark, in het kader van de heraanleg van het park en een reeks door de Stad Brussel geplande nieuwe gebouwen, preventieve archeologische opgravingen voorzien in een deel van deze groene ruimte die vlak bij het Fontainasplein ligt en begrensd wordt door de Zespenningenstraat, de Anderlechtstraat, de Rapenstraat en de Van Arteveldestraat. Deze opgravingen werden tussen januari 2016 en juli 2017 uitgevoerd door de vzw Recherches et Prospections archéologiques. Ze sloten een eerste fase af van archeologisch onderzoek dat in hetzelfde park gerealiseerd werd in 2011, ter hoogte van de Baardgang. Hierdoor kon de geschiedenis van de wijk gereconstrueerd worden vanaf de Middeleeuwen tot vandaag. Kenmerkend is een geleidelijke evolutie van het grondgebruik waarbij de oorspronkelijke landbouwactiviteit moest wijken voor een toenemende verstedelijking in de loop van de eeuwen tot de bestaande bebouwing in de jaren 1990 werd gesloopt voor de aanleg van een openbaar park. Een aanzienlijke hoeveelheid archeologische voorwerpen is eveneens aan het licht gebracht (13de tot 20ste eeuw).

Collectie

Een vitrine voor de archeologie

Jaar

2019

Aantal pagina's

2

Aanbevolen prijs

Gratis