Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Doen / Wettelijke aspecten / Stedenbouwkundige maatregelen ivm erfgoed

Stedenbouwkundige maatregelen ivm erfgoed

Diverse plannen en stedenbouwkundige voorschriften die kunnen beïnvloeden of een stedenbouwkundige vergunning wordt toegekend of niet.

Vrijwaringszone

Een beschermd goed wordt omgeven door een vrijwaringszone waarvan de grenzen worden bepaald aan de hand van de landschappelijke of stedenbouwkundige omgeving. De vrijwaringszone heeft tot doel het aanzien van en het uitzicht vanaf een geklasseerd goed te beschermen.

Aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen met betrekking tot handelingen en werken aan een goed dat zich in een vrijwaringszone bevindt, zijn onderworpen aan de speciale regelen van openbaarmaking en het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen als ze van die aard zijn dat ze het aanzien van en het uitzicht vanaf het goed zullen veranderen.

BEGIN VAN DE PAGINA

Bestemmingsplannen

Het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) bepaalt:

  • groenzones die bedoeld zijn voor het behoud van natuurlandschappen;
  • de mogelijkheid om elke bestemming te vergunnen in een beschermd goed (algemeen voorschrift nr. 8);

  • bijzondere voorschriften aangaande gebieden in overdruk, onder andere “gebieden van culturele, historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing”, “structurerende ruimten” en “gebieden van gewestelijk belang” (GGB); De gebieden van gewestelijk belang maken het mogelijk om grote verwaarloosde gebieden in de stad te re-urbaniseren, nieuwe stedelijke zones aan te leggen en gebouwen die erfgoedvrijwaring genieten op te waarderen. Bepaalde GGB’s zijn het voorwerp van een richtschema.

De bijzondere bestemmingsplannen (BBP’s) kunnen ook voorschriften op het vlak van erfgoed bevatten.

BEGIN VAN DE PAGINA

De verordeningen

De strategische plannen

Sommige aspecten van de strategische plannen kunnen eveneens een rol spelen in de toekenning van een stedenbouwkundige vergunning.
Dit sluit niet uit dat andere toelatingen nodig kunnen zijn voor de verwezenlijking van uw project.

BEGIN VAN DE PAGINA