Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Ontdekken / Documentatiecentrum / Digitale collecties / Studies

Studies

Het documentatiecentrum geeft haar lezers de de mogelijkheid inhoud van de door de Directie bestelde studies te downloaden.
 

  Titel Collectie Nr./Jaar Auteur(s) Ondertitel Hoofdtekst Jaar Nr wettelijk depot Isbn-nummer Aantal pagina's Aanbevolen prijs Link pdf Link e-book
URBAN RESEARCH #001 / Onbekend en onbemind erfgoed. Kerkkappen in hout, metaal en gewapend beton in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 1830-1940 (in het Frans) URBAN RESEARCH #001 / Onbekend en onbemind erfgoed. Kerkkappen in hout, metaal en gewapend beton in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 1830-1940 (in het Frans) Studies 1 ROMAIN WIBAUT THOMAS COOMANS INE WOUTERS

Als expertisecentrum over stedenbouw, architectuur en erfgoed in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest speelt Urban een belangrijke rol in de uitbouw van de kennismaatschappij. De reeks Urban research brengt de resultaten van de wetenschappelijke studies die Urban besteld of begeleid heeft, binnen eenieders bereik.

De aanhoudende groei van de Brusselse bevolking tussen de onafhankelijkheid van België in 1830 en de Tweede Wereldoorlog ging vergezeld van een voortdurende nood aan nieuwe kerken. Het werden vaak complexe bouwwerken die gepaste structurele antwoorden moesten bieden op een combinatie van architecturale, esthetische en liturgische eisen. Dit onderzoek naar dakgebinten in hout, metaal en gewapend beton biedt een nieuwe benadering op deze kerkgebouwen door de nadruk te leggen op technische en constructieve aspecten. Eerdere studies hebben immers vooral aandacht gehad voor hun architecturale vormen. Deze publicatie is het resultaat van vele opmetingen in situ, gecombineerd met doorgedreven archiefonderzoek en belicht hierdoor een onbekend erfgoed. Door het vaak erg complexe en innovatieve karakter van de dakgebinten in rekening te brengen en dus de louter zichtbare vormen en decoratie te overstijgen, wordt een nieuwe evaluatie van de erfgoedwaarden en het historisch belang van Brusselse kerken mogelijk gemaakt.

2021 250 1
Amélioration des performances énergétiques du bâti ancien de la Région Bruxelles-Capitale Studies 2014

De studie downloaden
(Bestaat enkel in het Frans)

2014
Le Logis-Floréal : voorbeeld van twee energie-audits Studies 2014

Om prioritaire maatregelen uit te werken, werden twee gedetailleerde energie-audits uitgevoerd. Eerst werden de twee gebouwen geanalyseerd op het vlak van hun installaties (verwarming, ventilatie, verlichting...) en energieverbruik. Uit de analyse van de energieverbruiken bleek dat er bijzonder lage verbruiken geregistreerd waren ten opzichte van de theoretische verbruikswaarden. Deze werkelijke verbruiksgegevens werden vervolgens geëxtrapoleerd en gemodelleerd om bruikbaar te zijn voor andere gebouwen van Logis-Floréal.

De interventiemaatregelen die op basis van de audit van deze twee gebouwen werden uitgewerkt, werden volgens 4 prioriteitsniveaus gerangschikt naargelang hun impact op het energieverbruik en de terugverdientijd. Daarna werden ze getoetst aan en verwerkt in het beheersplan van Logis-Floréal.

Het document downloaden (enkel in het Frans)

2014