Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Ontdekken / Documentatiecentrum / Digitale collecties / Studiedagen

Studiedagen

Acta en /of programma van de studiedagen

Het publiek, in al zijn verscheidenheid, sensibiliseren voor de erfgoedproblematiek is één van de missies van de Directie Cultureel Erfgoed.
Hiertoe organiseert zij onder andere studiedagen voor professionelen en stelt vervolgens de acta van deze studiedagen ter beschikking van het grote publiek.

De bijdragen zijn opgesteld in de taal van de spreker.
 

  Titel Collectie Nr./Jaar Auteur(s) Ondertitel Hoofdtekst Jaar Nr wettelijk depot Isbn-nummer Aantal pagina's Aanbevolen prijs Link pdf Link e-book
De bestaande Brusselse gebouwen en hun toekomst op energetisch vlak: tussen bewaren en presteren Studiedagen 2014

11 december 2014 - Koninklijke Bibliotheek van België 1000 Brussel

Het verbeteren van de thermische isolatie is momenteel een van de grote uitdagingen bij renovatie- en saneringsprojecten van bestaande gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In dat verband stelt Brussel Stedelijke Ontwikkeling zich de vraag op welke manier de meest adequate verzoening mogelijk is tussen de verschillende uitdagingen die gepaard gaan met duurzame ontwikkeling: energieprestatie, behoud van de erfgoedwaarde van gebouwen en stadsweefsel, economische beperkingen...

Deze studiedag had de bedoeling om deze problematiek op grensoverschrijdende wijze aan te snijden. Vertrekkend van de analyse van de Brusselse gebouwen en met de inbreng van verschillende openbare en private actoren, deskundigen en wetenschappers afkomstig uit de vakgebieden energie, leefmilieu, architectuur, monumentenzorg, bouwnijverheid, ... heeft Brussel Stedelijke Ontwikkeling ervoor gekozen de standpunten met elkaar te confronteren en de uitwisseling van kennis en praktijken te stimuleren om aldus een gezamenlijke reflectie op gang te brengen die leidt tot doordachte keuzes.
De teksten werden gepubliceerd in de taal van de sprekers.

Handelingen van de studiedag raadplegen

Toegankelijke versie van de handelingen van de studiedag raadplegen (W3C)

Handleidingen van de studiedag downloaden (.PDF)

2014
De kerken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Cultusgebouwen en herbestemming Studiedagen 2013

Het document downloaden

2013
The energy future of Brussels’ existing buildings : between preservation and performance Studiedagen 2014

One-day semminar on 11 December 2014 - Royal Library of Belgium, 1000 Brussels

Thermal insulation improvement works have become one of the major issues in projects to renovate and restore existing buildings within the Brussels-Capital Region. For Brussels Urban Development, the question therefore arises of how to act in a way that is adequate and which allows the various issues of sustainable development to be reconciled: energy efficiency, preserving the heritage value of the buildings and the urban landscape, economic constraints, etc.

The purpose of this one-day seminar was to explore this issue in a cross-sectoral manner. Starting with an analysis of Brussels’ existing buildings and by bringing together various actors from the public and private spheres, experts, scientists, etc. from the fields of energy, the environment, architecture, heritage conservation, construction, etc. Brussels Urban Development has opted to compare points of view against each other and give value to knowledge and practice in order to fuel a debate that is aimed at making well-considered choices.

The texts are published in the language of the respective speaker.

Consult the proceedings of the one-day seminar

2014
Het stadhuis van Brussel- Balans van drie jaar bouwstudies Het stadhuis van Brussel- Balans van drie jaar bouwstudies Studiedagen 2018

Bijdragen aan het symposium van 26/4/2018 georganiseerd door de Stad Brussel in het kader van de 20ste verjaardag van de inschrijving van de Grote Markt op de Werelderfgoedlijst van Unesco.

Nr 12 van het tijdschrift Studia Bruxellae (2018/1)

Het document downloaden (artikels in het Nederlands, Frans of Engels)

2018