Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / News / Roerend en immaterieel erfgoed : een nieuwe ordonnantie...

Roerend en immaterieel erfgoed : een nieuwe ordonnantie...

... voor nieuwe bevoegdheden

Nieuwe bevoegdheden

Sinds 1 juli 2014 is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ingevolge de zesde staatshervorming bevoegd voor het roerend cultureel erfgoed dat op zijn grondgebied gelegen is evenals voor het cultureel immaterieel erfgoed.
Voortaan beheert het gewest deze bevoegdheid samen met de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap en de federale Staat, die in België immers ook over culturele bevoegdheden beschikken.
Dankzij deze bevoegdheidsoverdracht kan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voortaan kiezen om zijn cultureel erfgoed alomvattend en globaal aan te pakken : de gebouwen, de groene ruimten alsook het roerend en het immaterieel erfgoed.

Nieuwe ordonnantie

Een nieuwe ordonnantie betreffende het roerend en immaterieel cultureel erfgoed van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd door de Regering op 25-04-2019 afgekondigd en gepubliceerd in het Belgisch Staadsblad op 17 mei 2019.
Deze ordonnantie bepaalt het kader waarin het Gewest kan ingrijpen inzake deze nieuwe bevoegdheden en identificeert de middelen en de procedures die de ingreep in deze nieuwe bevoegdheden mogelijk maken.

Inzake roerend erfgoed

Zoals ze het reeds doet voor het bebouwd en natuurlijk erfgoed en om haar nieuwe bevoegdheden in het werk te stellen inventariseert het Gewest het roerend erfgoed dat zich op haar grondgebied bevindt. (Zie pagina over de inventaris van het roerend cultureel erfgoed)
De Brusselse Regering kan nu procedures instellen met het doel de merkwaardigste cultuurgoederen te beschermen en de conservatiemaatregelen die voor deze goederen worden verantwoord financieel te ondersteunen.
De ordonnantie schenkt de mogelijkheid een Commissie voor roerend en immaterieel cultureel erfgoed samen te stellen. De Commissie helpt het Gewest met de identificatie van de roerende cultuurgoederen die te beschermen zijn. Ze helpt evenals met het oprichten van een erfgoeddepot waar de gewestelijke archeologische verzameling zal worden opgeslagen, samen met andere verzamelingen die in gevaar zouden kunnen zijn.

Het Gewest is evenals bevoegd om al dan niet toestemming te geven voor de uitvoer van roerende cultuurgoederen buiten het douanegebied van de Europese Unie zoals voorzien in de verordening (EG) nr. 116/2009 en buiten het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wat de beschermde roerende cultuurgoederen betreft.

Inzake immaterieel erfgoed

Het Gewest stelt een inventaris van de elementen van het immaterieel cultureel erfgoed op, in nauwe samenwerking met de erfgoedgemeenschappen.
Ze heeft de mogelijkheid om gebruiken en tradities als representatief van het cultureel immaterieel erfgoed van het Gewest te erkennen, de nodige vrijwaringsmatregelen te identificeren en de erfgoedgemeenschappen te ondersteunen om ze duurzaam te maken.
Ze kan evenals adviserende verenigingen op dit domein accrediteren.

De ordonnantie betreffende het roerend en immaterieel cultureel erfgoed treedt in werking op 1 juli 2019 2019 voor wat de voorschriften betreft die  geen toepassingsbesluiten vereisen.