Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Doen / Wettelijke aspecten / Preventieve archeologie

Preventieve archeologie

Overzicht van de reglementering die tot doel heeft het archeologisch erfgoed te behouden

Archeologisch onderzoek

In het kader van een aanvraag stedenbouwkundige vergunning

De Administratie gaat na of de vooropgestelde werken een invloed kunnen hebben op het gekende of veronderstelde archeologische potentieel. Daarbij steunt ze op de inventaris van het archeologisch erfgoed. Als het antwoord ja is, wordt een archeologische clausule opgenomen in de stedenbouwkundige vergunning. Naargelang het geval legt deze clausule archeologisch vooronderzoek, voorafgaande opgravingen en/of werfbegeleiding op.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt de kosten die gepaard gaan met de archeologische clausule op zich.

Op initiatief van de Regering

Deze kan bepalen dat het in het algemeen belang is om een site in te nemen en er archeologisch (voor)onderzoek te doen. De Regering bepaalt de voorwaarden voor de werkzaamheden in een besluit dat overgelegd wordt aan de eigenaar van de site.

BEGIN VAN DE PAGINA

Toevalsvondsten

Overal kunnen archeologische overblijfselen ontdekt worden bij bouw- of grondwerken. Deze toevalsvondsten gebeuren op terreinen of in gebouwen waar geen georganiseerde archeologische opgravingen aan de gang zijn.
Het is wettelijk verplicht om zulke vondsten binnen de drie dagen te melden aan de Directie Cultureel Erfgoed, die in voorkomend geval een archeologisch spoedproject kan opstarten.

BEGIN VAN DE PAGINA

Wie doet de archeologisch opgravingen?

De archeologische opgravingen die de stedenbouwkundige vergunning oplegt, worden ofwel uitgevoerd door het Departement archeologisch erfgoed van de Directie Cultureel Erfgoed zelf, of toevertrouwd aan een erkende instantie.

De voorwaarden voor erkenning zijn vastgelegd in een Regeringsbesluit. Enkel houders van een dergelijke erkenning mogen archeologische onderzoeken uitvoeren.

Werven voor archeologische opgravingen worden openbaar aanbesteed met een lastenboek dat de doelstellingen, methodes en een overzicht van de resultaten vermeldt.

Het Gewest neemt alle kosten die met de opgravingen gepaard gaan voor zijn rekening.

BEGIN VAN DE PAGINA

Vrijwaring

Uitzonderlijk kan een archeologische site geklasseerd worden of ingeschreven op de bewaarlijst op dezelfde wijze als een monument, geheel of site.

BEGIN VAN DE PAGINA