Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Doen / Principes / Archeologie

Archeologie

Het archeologisch erfgoed beschermen door het in de bodem te behouden

Preventieve archeologische opgravingen:
Ondergrond en gebouwen

Archeologisch erfgoed, dat begraven is onder de grond of verborgen door tal van wijzigingen aan gebouwen, is per definitie onvervangbaar.

Zulke overblijfselen geven inzicht in de geschiedenis van de mens, zijn handelingen, zijn sociale of religieuze gebruiken, en zijn omgeving. De beste manier om ze in stand te houden, is door ze ter plaatse te bewaren voor toekomstige generaties.
Bij werkzaamheden onder de grond of aan bouwwerken kan een deel van de archeologische rijkdommen aan de oppervlakte komen, en even snel vernietigd worden.

Om zulk erfgoed veilig te stellen, organiseert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest archeologische opgravingen. Dit heet ‘preventieve archeologie’.

Het gebruikt de inventaris van het archeologisch erfgoed, gepubliceerd in de vorm van een Atlas, als referentie om het archeologische potentieel van een locatie te bepalen en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen.
 

Laboratorium

De Directie Cultureel Erfgoed heeft haar eigen archeologisch laboratorium. Het omvat de opslag en het onderhoud van de opgravingsinstrumenten en -apparatuur, een atelier voor de reiniging van archeologisch materiaal, een atelier voor de verwerking en de restauratie van opgegraven objecten, een zone voor de studie van de resultaten en verwerking van gegevens verzameld op de sites, een koelhuis voor de bewaring van stalen vanop de sites, en vier depots voor de conservering van archeologisch materiaal.
 
Voor optimale opslagcondities kan een bewaringsovereenkomst met de eigenaar van het terrein worden ondertekend. Deze blijft eigenaar van de gevonden voorwerpen.

Atlas van de ondergrond

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdt een archeologische atlas van zijn grondgebied bij die dient als referentie om het gekende of veronderstelde archeologische potentieel van een site te bepalen en de nodige voorzorgmaatregelen te nemen. Ook opgravingen, archeologisch vooronderzoek en werfbegeleiding kunnen worden opgelegd om het geheugen van de bodem en van gebouwen te bewaren en nieuwe bestemmingen mogelijk te maken.