Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / News / Voormalige Hotel de Flandre

Voormalige Hotel de Flandre

Restauratie van een verborgen 18de-eeuws herenhuis

De 18de-eeuwse eretrap in 2002. © urban.brusselsAchter een eerder onopvallende gevel in de Gasthuisstraat 29 te Brussel, schuilen de resten van een imposant 18de-eeuws gebouw. Van het 18de-eeuwse herenhuis bleef slechts een deel bewaard. Nagenoeg twee derden van het oorspronkelijke complex werden in verschillende fasen afgebroken na de verkaveling van het perceel. Tussen het midden van de 19de en het midden van de 20ste eeuw werd het oorspronkelijke bouwwerk gedeeltelijk vervangen door neoklassieke huizen en een modernistisch kantoorgebouw. Wat nog bewaard bleef uit de 18de eeuw, zoals de imposante trap in Lodewijk XI-stijl en enkele salons met hun oorspronkelijke stoffering, vormt echter een unieke getuigenis van de interieurarchitectuur uit het ancien régime. De combinatie van de 18de-eeuwse vertrekken met de aanpalende 19de-eeuwse salons zorgt voor een unieke stijlvermenging. Dit erfgoedkundige palimpsest werd in 2001 gedeeltelijk beschermd als monument, met name de oude kelders, het trappenhuis, de salons en de oorspronkelijke zijgevels.

De eretrap wordt zorgvuldig beschermd tijdens de werf (eind 2018). © urban.brusselsEind 2018 gingen de werken van start voor de globale restauratie van het geheel dat reeds enkele jaren leeg stond. Na een grondige voorbereidingsfase tijdens dewelke alle bouwhistorische en materiaal-technische aspecten van het pand werden bestudeerd en de stabiliteitsproblemen en schade door huiszwam zorgvuldig in kaart werden gebracht, leverde het Gewest de unieke vergunning voor dit project af op 1 augustus 2017.

Het geheel zal worden herbestemd tot kantoorruimte waarbij gestreefd wordt naar een maximaal behoud van de authenticiteit en het bijzondere erfgoedkundige karakter van het beschermde monument. De salons en de eretrap, de stucdecors, het houtsnijwerk en het binnenschrijnwerk worden zorgvuldig gerestaureerd. Storende elementen worden verwijderd en de historische kleuren hersteld op basis van het stratigrafisch onderzo18de-eeuws salon op de verdieping, voor restauratie. © urban.brusselsek. Bijzonder is ook dat in de 18de-eeuwse salons op de begane grond het originele vloerniveau, dat zich een 40-tal centimeter onder het bestaande niveau bevindt, hersteld wordt. Comfort verhogende ingrepen, zoals de inplanting van een lift in de nabijheid van de monumentale trap en de integratie van performante technische installaties gebeuren met respect voor de waardevolle decorelementen. Tot slot worden ook de gevels aangepakt met onder meer de restauratie van de waardevolle kozijnen en zal ook de tuin opgewaardeerd worden.
De werken werden door de bouwheer toevertrouwd aan het bureau Architectures Parallèles. Ze worden nauwgezet opgevolgd door het departement Restauratie van de Directie Cultureel  Erfgoed. Ook het Departement Archeologie is bij de werf betrokken en voert opgravingen en bijkomende onderzoek uit om het pand zorgvuldig te documenteren .