Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Doen / Principes / Vrijwaren

Vrijwaren

Vrijwaren van het opmerkelijk en onvervangbaar erfgoed

Bijzondere aard

De vrijwaring van een onroerend goed benadrukt de bijzondere en onvervangbare aard ervan, en zijn erkenning als waardevol element van het Gewestelijk erfgoed.

Onroerend erfgoed kan worden gevrijwaard omwille van het historische, archeologische, artistieke, esthetische, wetenschappelijke, sociale, technische of folkloristische belang ervan. De diversiteit van deze redenen geeft aan hoezeer het concept ‘erfgoed’ in de loop der tijd is uitgebreid. Het omvat niet alleen alle tijdperken, maar ook alle typologieën, stedelijke en plattelandsomgevingen, religieuze en openbare gebouwen, industrieel, funerair en archeologisch erfgoed, halfnatuurlijke landschappen, ...

Ook binnenelementen van een goed kunnen gevrijwaard zijn, zoals kerkmeubilair, de vaste inrichting van een bijzonder huis of alle meubilair dat speciaal gemaakt is voor de locatie waar het zich bevindt.

De bijzondere aard van een onroerend goed wordt bepaald aan de hand van diverse criteria, zoals kwaliteit, authenticiteit, historisch of exemplarisch karakter, zeldzaamheid of onvervangbaarheid.

De vrijwaringsmaatregelen verenigen de eigenaar, houder van privébelangen in het goed, en de overheid, die het collectieve belang in het goed vertegenwoordigt.

De vrijwaring van een goed van bijzondere aard impliceert het behoud ervan.