Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Doen / Financiële tegemoetkomingen / Restauratie van het niet-gevrijwaard klein erfgoed

Restauratie van het niet-gevrijwaard klein erfgoed

Berekening van de vergoeding

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt financiële tegemoetkomingen voor de restauratie van klein, niet-beschermd erfgoed dat zichtbaar is van de publieke ruimte, en dit om het erfgoed te bewaren en op te waarderen.

Zowel particuliere als openbare eigenaars, mede-eigenaars en houders van een zakelijk recht of een handelshuur kunnen de premie genieten, binnen de grenzen van de beschikbare budgetten.

Voor onderhoudswerken of reeds uitgevoerde werken wordt geen financiële hulp verleend.

NIEUW FORMULIER en aangepaste voorwaarden voor alle aanvragen die vanaf 1 augustus 2021 worden ingediend:

Wat verandert er?

  • Voor mede-eigendommen gelden de plafonds (10.000 of 15.000 euro per periode van 5 jaar) per eigendomseenheid (en niet meer per gebouw)
  • De berekening van de subsidie is gebaseerd op de geraamde kosten van de werkzaamheden, exclusief BTW
  • Instandhoudingswerkzaamheden aan bomen die in de wettelijke inventaris zijn opgenomen, zullen in de toekomst eveneens kunnen worden gesubsidieerd, zodra de lijst in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Particuliere aanvragers

De subsidie voor particuliere aanvragers bedraagt 50% van de kosten van de restauratiewerken, exclusief BTW, met een maximum van € 10.000 per gebouw voor een periode van 5 jaar, of per eigendomseenheid in geval van mede-eigendommen.

Onder particuliere aanvrager worden fysieke of morele personen verstaan die eigenaar, mede-eigenaar of houder van een zakelijk recht of een handelshuur zijn.

Het percentage kan met 25% worden verhoogd als het inkomen lager is dan € 40.000 per jaar (+ € 2500 per persoon ten laste) of als het gebouw zich in een bestaande perimeter voor stedelijke buurtherwaardering bevindt. In beide gevallen kan het subsidiebedrag niet meer zijn dan € 15.000 per gebouw, of per eigendomseenheid in geval van mede-eigendommen.

Openbare aanvragers

De subsidie voor openbare aanvragers bedraagt 75 % van de kosten van de restauratiewerken, met een maximum van € 15.000per gebouw of per eigendomseenheid in geval van mede-eigendommen, voor een periode van 5 jaar.

Openbare aanvragers zijn in het bijzonder de gemeenten, Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, Openbare Vastgoedmaatschappijen, paragewestelijke en paragemeentelijke instellingen en gesubsidieerde scholen.